Select Page

Nyproduktion

Renovering

Ljussättning

Vi installerar en känsla

 

Stjernström Elinstallation är bolaget som levererar mer än bara en produkt och lösning.
För oss är det viktigt att en installation och en ljussättning påverkar människor.
Vi är redskapet för att Ni som kund ska uppnå Er förväntning och dröm.

Välkomna!

LJUSSÄTTNING

Vi har lång erfarenhet kring ljussättning och har jobbat tillsammans med arkitekter, formgivare och färgsättare. Belysning har en förmåga att skapa trygghet något som kan tillämpas i allt från den privata villan till bostadsområden. LED ger oss möjligheten att kunna ersätta befintlig ljuskälla till en lägre miljöpåverkan och längre livslängd.

SOLCELLER

Låt oss vara en helhetsleverantör till Er när det gäller solenergi.
Vi samarbetar med ledande bolag som tillverkar solcellspaneler och kring utrustning.
Dagensteknik har möjliggjort att du som fastighetsägare kan tjäna pengar på ditt tak.

ELINSTALLATION

Vi vill vara Er samarbetspartner när Ni ska bygga om, bygga nytt eller förändra. Det är många val som ska göras när man planerar sitt nya projekt. Vi tar gärna ett möte med Er för att lyssna av vad Ni vill göra och hur vi kan förenkla valen genom att komma med idéer.

Kvalité, Miljö & Arbetsmiljö

Stjernström Elinstallation bedriver ett kontinuerligt och aktivt miljöarbete. Det är en självklarhet för oss att vi ständigt och systematiskt arbetar för att minska påverkan på miljön och alltid beakta miljöaspekterna i våra aktiviteter. Det är vår övertygelse att detta leder till ett attraktivare företag för medarbetare, kunder och leverantörer. Vi har en skyldighet gentemot våra barn att ta vårt ansvar. Därför ska vårt miljöarbete präglas av långsiktighet. Vi tar vårt ansvar genom att, på alla nivåer, ständigt förbättra oss och på så sätt också vår miljö.